Ο Ελβετός σύγχρονος καλλιτέχνης Frantiček Klossner εργάζεται σε διάφορους κλάδους στους τομείς της βιντεοτέχνης, της γλυπτικής, της εγκατάστασης, του σχεδίου και της οπτικής ποίησης. Στα έργα του συνδυάζει τα εκφραστικά μέσα των εικαστικών τεχνών με εκείνα των παραστατικών τεχνών. Ολόκληρο το καλλιτεχνικό του έργο διαπνέεται από υπαρξιακά ερωτήματα. Σε αυτό, το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος των διαδικασιών της νοητικής εξατομίκευσης και των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων. Μεταξύ των πιο γνωστών ομάδων έργων του είναι τα "Melting Selves". Οι αυτοπροσωπογραφίες που έχουν παγώσει στον πάγο διηγούνται με ποιητικό και στοιχειωτικό τρόπο αυτό που πραγματεύεται η τέχνη του: τις μεταμορφώσεις της ζωής, το εγώ σε μετάβαση, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων. Η σφοδρότητα της οπτικής του γλώσσας καλεί το κοινό να αμφισβητήσει τις εσωτερικές εικόνες και να εξετάσει τη δική του σκέψη. Με τα ποικίλα έργα του, τα οποία συχνά μοιάζουν με επιστημονικές πειραματικές διατάξεις που εξερευνούν τις ευαίσθητες μεμβράνες μεταξύ σώματος και χώρου, όρασης και σκέψης, ο Frantiček Klossner είναι ένας από τους σημαντικότερους και πιο παραγωγικούς εκπροσώπους της ελβετικής media art σκηνής.